ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ บริษัทไทยยูเนี่ยนฟีดมิลล์ จำกัด

ประวัติ บริษัทไทยยูเนี่ยนฟีดมิลล์ จำกัด (The best aquatic feed)

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
จากการดำเนินธุรกิจบริษัทมุ่งเน้นพัฒนาอาหารสัตว์น้ำด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์โดยตรง
ในเรื่องการผลิตอาหารสัตว์น้ำ ตลอดจนการนำเครื่องจักรและเทคโนโลยีอันทันสมัย
มาผลิตอาหารสัตว์น้ำให้ได้คุณภาพ